Anders Bergström

Legitimerad läkare (M.D.), Doktor i Medicinsk Vetenskap (Ph.D.)
Specialist i Ögonsjukdomar (Ophthalmologist), katarakt- och glaukomkirurg (Cataract and Glaucoma Surgeon)
Överläkare (Consultant) vid Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund – Malmö
Glaukomkirurg (Glaucoma Surgeon) vid Guldhedskliniken, Göteborg
Tidigare kataraktkirurg (Former Cataract Surgeon) vid Ögonlasern i Lund
Tidigare överläkare (Former Consultant) vid Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal – Göteborg
Tidigare överläkare (Former Consultant) vid Ögonkliniken, Centrallasarettet i Växjö

Medlem i

Sveriges läkarförbund
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges ögonläkarförening
Svenska glaukomsällskapet
Svenska glaukomkirurgiska sällskapet
Föreningen för Medicinska Rådgivare
Scandinavian Society of Cataract and Refractive Surgery
European Society of Cataract and Refractive Surgeons
International Society of Bilateral Cataract Surgeons (nedlagd)
International Society of Glaucoma Surgery